BUDDSODDIAD HYH YMA

Grant o £7m gan Gynulliad Cymru i adfer rhannau o’r safle. Darparodd BDL arian cyfatebol i’r swm hwnnw i adfer yr ardaloedd masnachol.

Ymddiriedolaeth Dreftadaeth Brymbo wedi sicrhau cyllid gwerth cyfanswm o £1.1m gan Gronfa Loteri Fawr Cymru (2018) i ddechrau gweithio ar y Siop Beiriannau.

Cyllid gwerth £97,500 wedi’i sicrhau gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri er mwyn creu Brymbo Heritage Renaissance: Building the Momentum (tuag at adfer ac ailddefnyddio adeiladau ar y safle yn ogystal ag adeiladau newydd i adfywio’r ardal a dehongli’r goedwig ffosiliau sy’n 300 miliwn o flynyddoedd oed). Ymddiriedolaeth Dreftadaeth Brymbo wedi ennill cyllid. BDL wedi cefnogi’r cais a bydd yn hwyluso’r cyllid pan drosglwyddir y tir.

BDL wedi darparu’r Jubilee Way newydd o ddatblygiad Taylor Wimpey/Bloor Homes i Frymbo ar eu cost eu hunain, sef £2.6m.

Cyllid o £2m gan raglen Create Your Space y Loteri Fawr i ailddefnyddio hen safleoedd diwydiannol ym Mrymbo (gan gynnwys y safle hwn). Wedi’i ennill gan Ymddiriedolaeth Dreftadaeth Brymbo a’i gefnogi gan BDL.

Taylor Wimpey a Bloor Homes wedi cyflenwi 469 o dai yn ochr ddeheuol y safle.

brymbo_blue_icon digger

Ailraddio llethrau i ddarparu ardal hamdden awyr agored i’r dref.

Involvement of the Prince’s Trust in to re-envision the whole site and engage local community  (key theme – “creating a heart for Brymbo” through the development of this site for residential / retail / new school). BDL supported this approach and intends to re-engage with the Prince’s Trust with the Brymbo Heritage Trust to bring the next phases forward

brymbo_blue_icon bulb

BDL wedi darparu tir gwerth £750,000 am £1 er mwyn hwyluso datblygiad y Ganolfan Fenter.

BDL wedi darparu’r Jubilee Way newydd o ddatblygiad Taylor Wimpey/Bloor Homes i Frymbo ar eu cost eu hunain, sef £2.6m.