ADBORTH

Bydd Cyngor Wrecsam yn ystyried cynigion y cynllun pan gyflwynir y cais cynllunio. Fodd bynnag, mae’r broses hon yn gyfle ychwanegol i randdeiliaid ac aelodau’r gymuned adolygu’r dogfennau a fydd yn rhan o’r cais cynllunio a chyflwyno eu sylwadau arnynt.